KALİTE  POLİTİKAMIZ

Şirketimiz otomotivde alfinli piston, alfinsiz piston ve piston pimini kendisinden beklenilen kalitede üreten ve satan, otomotiv zincirindeki tüm tedarikçilerimizin de gelişimine katkıda bulunarak, iç ve dış müşterilerini  memnun eden  bir müessese olacaktır.

KYS Prosesleri, ürün ve  hizmetlerimizi  sürekli olarak iyileştirerek,riskleri belirleyip,risklerden doğan fırsatları da değerlendirerek; her işi, ilk seferinde ve her seferinde kusursuz yapma  gayretinde olan, proses yönetiminde etikliğe önem vererek, ürünlerimizin  kalitesi ile müşterilerimizin takdirini kazanan bir  üretici olacağız.

Üretimlerimiz sırasında, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil yasal şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyeti güvence altına alınacaktır. Atıklar azaltılarak çevre tehlikesi ortadan kaldırılacaktır.

İşin sırrı, politikamızın gösterdiği yönde ilerleyen; ekip ruhuna sahip, iyi eğitilmiş ve mesuliyet duygusuna sahip çalışanlarımızdır. Bunu başarmak içinde tüm çalışanlarımızın motivasyon ve memnuniyetlerinin arttırılmasına çalışacağız. Kişi ve ekiplerin gayretleri, liderlik vasıfları şirketimiz yönetimince  daima takdir edilecek ve ödüllendirilecektir.